Διαχείριση τοξικότητας ανοσοθεραπείας:  Τι πρέπει να γνωρίζει ο Παθολόγος; 

Διαχείριση τοξικότητας ανοσοθεραπείας:  Τι πρέπει να γνωρίζει ο Παθολόγος;

ΚΟΚΚΑΛΗ Στεφανία
Παθολόγος-Ογκολόγος, MD, MSc, Επιμελήτρια Β’ B’ Παθολογική Κλινική και Ομώνυμο Εργαστήριο, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Γ.Ν.. «Ιπποκράτειο»,Αθήνα