Διαχείριση της Υπεργλυκαιμίας Ενδονοσοκομειακά ΜΗ ΙΝΣΟΥΛΙΝΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ

Διαχείριση της Υπεργλυκαιμίας Ενδονοσοκομειακά ΜΗ ΙΝΣΟΥΛΙΝΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ

ΚΑΠΕΡΝΟΠΟΥΛΟΣ Χαράλαμπος
Παθολόγος Εξειδικευθείς στον Σακχαρώδη διαβήτη, Καλαμάτα