Διαχείριση της προχωρημένης ανεπάρκειας του νεφρικού αλλομοσχεύματος

Διαχείριση της προχωρημένης ανεπάρκειας του νεφρικού αλλομοσχεύματος

ΔΑΡΕΜΑ Μαρία
Συντονίστρια Διευθύντρια Νεφρολογικού Τμήματος, Γ.Ν.. « Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ . Αθήνα