Διαχείριση της αναιμίας και της ουδετεροπενίας σε ασθενείς με συμπαγείς όγκους Γ#Π 07!! Γ#Π 13!! Γ#Π 15!! Κ#Σ

Διαχείριση της αναιμίας και της ουδετεροπενίας σε ασθενείς με συμπαγείς όγκους

ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Αργύρης
Καθηγητής Αιματολογίας Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντής Αιματολογικού Τμήματος Παθ.Κλινικής, Πάτρα