Διαχείριση συγκρούσεων στη διεπιστημονική ομάδα 

Διαχείριση συγκρούσεων στη διεπιστημονική ομάδα 

ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ Ευαγγελία
Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc,ΩΡΛ Κλινική, Γ.Ν. Μεσσηνίας, Ν.Μ. Καλαμάτας