«Διαχείριση προχωρημένης καρδιακής ανεπάρκειας σε νοσοκομείο που δε διαθέτει προχωρημένου βαθμού θεραπείες» Γ#Π 02!! Γ#Π 15!!

«Διαχείριση προχωρημένης καρδιακής ανεπάρκειας σε νοσοκομείο που δε διαθέτει προχωρημένου βαθμού θεραπείες»

Dr ΣΤΑΥΡΑΤΗ Αλεξία
Καρδιολόγος Διευθύντρια ΕΣΥ, Υπεύθυνη Μονάδας Καρδιακής Ανεπάρκειας Γ.Ν. «Γ. Παπανικολάου», Θεσσαλονίκη