Διαχείριση Καρδιοθωρακοχειρουργικής Μονάδας από την πλευρά του χειρουργού

Διαχείριση Καρδιοθωρακοχειρουργικής Μονάδας από την πλευρά του χειρουργού

ΣΑΜΙΩΤΗΣ Ηλίας
MD, MSc, PhD, Τμήμα Καρδίας- Θώρακος – Αγγείων , ΓΝΑ”Ο Ευαγγελισμός”,Αθήνα