Διαχείριση και στόχοι αρτηριακής πίεσης στην πρόληψη ,νοσηλεία, και Δευτερογενη πρόληψη ΑΕΕ   

Διαχείριση και στόχοι αρτηριακής πίεσης στην πρόληψη ,νοσηλεία, και Δευτερογενη πρόληψη ΑΕΕ

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Πέτρος
Καρδιολόγος,”Καρδιομεταβολικό Κέντρο”, ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ – HOSPITAL , Αθήνα