Διαχείριση Διεγχειρητικής Αιμορραγίας

Διαχείριση Διεγχειρητικής Αιμορραγίας

ΜΠΟΜΠΟΛΑ Μαρία
MD, MSC , Επιμελήτρια Α΄, Ιατρ. Βιοπαθολόγος,Αιματολογικό Τμήμα-Αιμοδοσία,Γ.Ν Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ, Αθήνα