Διαχείριση Διαβητικού Ποδιού- Τοπική Φροντίδα στο Σπίτι Ν#Η Γ#Π 09!!

Διαχείριση Διαβητικού Ποδιού- Τοπική Φροντίδα στο Σπίτι

ΚΩΣΤΑ Ουρανία
Νοσηλεύτρια ΠΕ, MSc, Α΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Διαβητολογικό Κέντρο ΓΝ Λαϊκό, Αθήνα
</p