Διαχείριση Δειγμάτων SARS-COV-2 Γ#Π 13!! Γ#Π 10!!

Διαχείριση Δειγμάτων SARS-COV-2

ΠΟΓΚΑ Βασιλική Ph.D Μοριακός Βιολόγος Eργαστήριο Αναφοράς SARS-CoV-2 Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ Αθήνα
ΠΟΓΚΑ Βασιλική Ph.D Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Μοριακός Βιολόγος Eργαστήριο Αναφοράς SARS-CoV-2 Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ Αθήνα