Διαχείριση Βιολογικών Κινδύνων Βασισμένη στην Επικινδυνότητα σύμφωνα με την προσέγγιση του 4ου Εγχειρίδιου Βιοασφάλειας του ΠΟΥ Γ#Π 10!! Γ#Π 13!! Ν#Η

Διαχείριση Βιολογικών Κινδύνων Βασισμένη στην Επικινδυνότητα σύμφωνα με την προσέγγιση του 4ου Εγχειρίδιου Βιοασφάλειας του ΠΟΥ

ΒΟΥΡΤΣΗΣ Διονύσιος Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων MSc Bioeconomy IFBA PC Biorisk Management Biosecurity Biocontainment
ΒΟΥΡΤΣΗΣ Διονύσιος Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων MSc Bioeconomy IFBA PC Biorisk Management Biosecurity Biocontainment Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου EBSA Υπεύθυνος Σχεδιασμού Επικοινωνίας IFBA Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Εταιρείας Βιοασφάλειας Dionysis Vourtsis Biomedical Laboratory Scientist BSc MSc IFBA Certified in Biorisk Management Biosecurity and Biocontainment ASCPi American Society for Clinical Pathology international – Europe Regional Representative EBSA European Biosafety Association – Council Member HBS Hellenic Biosafety Society – General Secretary IFBA International Federation of Biosafety Associations – Communications Project Officer