Διαχείριση Ασθενούς με Περιβαλλοντική ¨Εκθεση σε Προνοσοκομειακό Επϊπεδο  

Διαχείριση Ασθενούς με Περιβαλλοντική ¨Εκθεση σε Προνοσοκομειακό Επϊπεδο  

ΣΥΡΜΟΥ Ευστρατία
Νευροχειρουργός, Επιμελήτρια Α΄ ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης