Διαχείριση Αρτηριακής Υπέρτασης σε ασθενείς µε έκπτωση νεφρικής λειτουργίας  

Διαχείριση Αρτηριακής Υπέρτασης σε ασθενείς µε έκπτωση νεφρικής λειτουργίας

ΝΤΟΥΝΟΥΣΗ Ευαγγελία
Αν. Καθηγήτρια Νεφρολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων