Διαχείριση απώτερης τοξικότητας στον ακτινοθεραπευμένο ασθενή 

Διαχείριση απώτερης τοξικότητας στον ακτινοθεραπευμένο ασθενή 

ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ Στυλιανή
MD, MSc, PhD© ,Ακτινοθεραπεύτρια Ογκολόγος ,Επιστημονική Υπεύθυνη τμήματος Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας,Π.Γ.Ν.. ΑΧΕΠΑ,Θεσσαλονίκη