Διαχείριση Ανοικτής Κοιλίας. Τρόποι Οριστικής Σύγκλεισης Χ#Ε Γ#Π 03!! Γ#Π 15!!

Διαχείριση Ανοικτής Κοιλίας. Τρόποι Οριστικής Σύγκλεισης

ΜΑΝΤΑΣ Δημήτρος
Καθηγητής Χειρουργικής, ΕΚΠΑ, Β΄Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική, ΠΓΝΑ “ΛΑΪΚΟ”, Αθήνα