Διαχείρηση της Περίπτωσης  που το Περιστατικό  “στραβώσει” 

Διαχείρηση της Περίπτωσης  που το Περιστατικό  “στραβώσει”

ΓΟΥΔΕΒΕΝΟΣ Ιωάννης
Ομότιμος Καθηγητής Καρδιολογίας, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, πρώην Πρόεδρος Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας