Διαφοροδιαγνωστικές εικόνες στη CT-θώρακος των Διαμέσων Πνευμονοπαθειών  

Διαφοροδιαγνωστικές εικόνες στη CT-θώρακος των Διαμέσων Πνευμονοπαθειών  

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ηλίας
Πνευμονολόγος,Πνευμονολογική Κλινική ,Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας