Διαφορική διάγνωση του Προκαρδίου –Θωρακικού  άλγους

Διαφορική διάγνωση του Προκαρδίου –Θωρακικού  άλγους

ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΣ Σπυριδων
Καρδιολόγος,Διδάκτωρ ΕΚΠΑ,Συνεργάτης Ιατρικού Αθηνών