Διαφορική Διάγνωση Διαταραχών Ισορροπίας στις Νευρολογικές Παθήσεις 

Διαφορική Διάγνωση Διαταραχών Ισορροπίας στις Νευρολογικές Παθήσεις

ΤΡΑΧΑΝΗ Ευτυχία
Επίκουρη Καθηγήτρια Νευρολογίας,Τμήμα Φυσικοθεραπείας Πανεπιστήμιο Πατρών