Διαφορές του φύλου στη Νευροψυχοφαρμακολογία και στην Ιατρική Γ#Π 08!! Γ#Π 10!! Γ#Π 26!!

Διαφορές του φύλου στη Νευροψυχοφαρμακολογία και στην Ιατρική

ΔΑΛΛΑ Χριστίνα
Αν. Καθηγήτρια Φαρμακολογίας Εργ. Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑPRESIDENT-ELECT MEDITERRANEAN NEUROSCIENCE SOCIETY