Διαφορές Μεταξύ Συστάσεων Διαφόρων Επιστημονικών Εταιρειών        Εχουν Κλινική Σημασία ?          

Διαφορές Μεταξύ Συστάσεων Διαφόρων Επιστημονικών Εταιρειών        Εχουν Κλινική Σημασία ?   

ΜΑΝΩΛΗΣ Αθανάσιος
Διευθυντής Β’ Καρδιολογικής Κλινικής Νοσοκομείο ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ Αθήνα