Διατροφική υποστήριξη ογκολογικών ασθενών  

Διατροφική υποστήριξη ογκολογικών ασθενών 

ΤΣΙΓΚΟΥ Ευδοξία
MD, PhD, Πνευμονολόγος – Εντατικολόγος,Διευθύντρια ΕΣΥ ΜΕΘ ΓΟΝΚ ,«Οι Άγιοι Ανάργυροι», Αθήνα