ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΑΝΟΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  

ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΑΝΟΣΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  

ΜΠΑΛΑΜΩΤΗ Χριστίνα
MSc, PhD©,Κλινική Διαιτολόγος – Διατροφολόγος ,CTO – BB GROUP Software Development Company,Διευθύντρια Διαιτολογικής Μονάδας DIETNET, Αθήνα