Διαταραχή της Ανοσορρύθμισης σε  Κακοήθειες και Ανοσολογικά Νοσήματα:  Μία Προσέγγιση Βιολογίας Συστημάτων 

Διαταραχή της Ανοσορρύθμισης σε  Κακοήθειες και Ανοσολογικά Νοσήματα:  Μία Προσέγγιση Βιολογίας Συστημάτων

ΓΚΑΝΤΑΡΑΣ Αντώνιος
MD, cMSc in Precision Medicine,Επιστημονικός Συνεργάτης, Παιδιατρικό Ανοσολογικό και Ρευματολογικό Κέντρο Αναφοράς (ΠΑΡΚΑ), Α΄ Παιδιατρική Κλινική ΑΠΘ, «Ιπποκράτειο» ΓΠ Νοσοκομείο, Θεσσαλονίκη