Διαταραχή κένωσης Ουροδόχου κύστεως μετά από προστατεκτομή 

Διαταραχή κένωσης Ουροδόχου κύστεως μετά από προστατεκτομή

ΜΑΚΡΗΣ Νικόλαος
Χειρουργός Ουρολόγος, Γν Ασκληπιείο Βούλας, Αθήνα