Διαταραχή Βάδισης και Ισορροπίας σε ασθενή με MSA-p

Διαταραχή Βάδισης και Ισορροπίας σε ασθενή με MSA-p

ΜΗΤΣΟΣΤΕΡΓΙΟΥ Πανωραία
Β΄Κλινική Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης, Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης , Αθήνα Panorea Mitsostergiou, Panoraia Mitsostergiou, MD, MScc Physical Medicine and Rehabilitation resident