Διαταραχές Φωνής και Κατάποσης στη 3η Ηλικία Γ#Σ Γ#Π 14!! Γ#Π 15!!

Διαταραχές Φωνής και Κατάποσης στη 3η Ηλικία

ΚΙΑΓΙΑΔΑΚΗ Δεβόρα MD PhD Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Κρήτης ΩΡΛ Χειρουργός-Φωνίατρος Ηράκλειο Κρήτη
MD PhD Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Κρήτης ΩΡΛ Χειρουργός-Φωνίατρος Ηράκλειο Κρήτη Fellow of the European Board of ORL-HNS Μετεκπαίδευση ως clinical fellow στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Mont