Διαταραχές οπτικοχωρικής αντίληψης μετά ΑΕE  Aξιολόγηση και θεραπευτική προσέγγιση για την ευόδωση του προγράμματος Αποκατάστασης

Διαταραχές οπτικοχωρικής αντίληψης μετά ΑΕE  Aξιολόγηση και θεραπευτική προσέγγιση για την ευόδωση του προγράμματος Αποκατάστασης

ΤΖΑΝΟΣ Ιωάννης - Αλέξανδρος1 & ΜΠΑΚΑΤΣΗ Σταυρούλα2
1 Επιμελητής Α΄ ΦΙΑΠ, ΓΝ ΚΑΤ &,2 Προϊσταμένη Εργοθεραπείας, ΓΝ ΚΑΤ, Αθήνα