Διαταραχές Αιμόστασης σε Ασθενείς με COVID-19. Κλινικές Εκδηλώσεις Κατευθυντήριες Οδηγίες Προφύλαξης και Αντιμετώπισης Γ#Π 07!! Γ#Π 15!! Γ#Π 13!!

Διαταραχές Αιμόστασης σε Ασθενείς με COVID-19. Κλινικές Εκδηλώσεις Κατευθυντήριες Οδηγίες Προφύλαξης και Αντιμετώπισης

ΝΟΜΙΚΟΥ Ευφροσύνη Αιματολόγος Διευθύντρια ΕΣΥ ΝΥ Αιμοδοσίας και τμήματος Αιμόστασης- Αιμορροφιλικών ασθενών ΓΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Αθήνα
ΝΟΜΙΚΟΥ Ευφροσύνη Αιματολόγος Διευθύντρια ΕΣΥ ΝΥ Αιμοδοσίας και τμήματος Αιμόστασης- Αιμορροφιλικών ασθενών ΓΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Αθήνα