Διαπολιτισμικές Διαφορές και Επιπτώσεις στην Υγεία

Διαπολιτισμικές Διαφορές και Επιπτώσεις στην Υγεία

ΑΤΜΑΤΖΙΔΟΥ Βασιλικη
Νοσηλεύτρια RN. ,MSc, Παθολογική κλινική , ΓΝ “Γ. Παπανικολάου”, Θεσσαλονίκη