Διαμεσα Νοσήματα IPF. Diagnostic guidelines ATS/ERS/JRS/ALAT 2018 Γ#Π 01!! Γ#Π 15!! Γ#Π 13!!

Διαμεσα Νοσήματα IPF. Diagnostic guidelines ATS/ERS/JRS/ALAT 2018

ΤΖΙΛΑΣ Βασίλειος
MD, PhD, Πνευμονολόγος Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών,Επιστημονικός Συνεργάτης, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών