Διαλογή  στα ΤΕΠ και στο ΚΥ στην εποχή του COVID-19

Διαλογή  στα ΤΕΠ και στο ΚΥ στην εποχή του COVID-19

ΓΩΤΗΣ Κωνσταντίνος
MSc,Γενικός?οικογενειακός Ιατρός,ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΠΡΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Επιμελητής ΠΙ Δεσποτικού, Κέντρου Υγείας Βουτσαρά, Ιωάννινα