Διαιτητικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της υπερλιπιδαιμίας 

Διαιτητικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της υπερλιπιδαιμίας 

ΑΝΥΦΑΝΤΗ Παναγιώτα
,Παθολόγος, Β’ Παθολογική Κλινική, ΓΝ Ιπποκράτειο, Θεσσαλονίκη