Διαδερμικη Σύγκλειση Στεφανιαιοκολπικού Συριγγίου σε Βρέφος Διαδερμικη Σύγκλειση Υπολειμματικού Αορτοπνευμονικού Παραθύρου σε Βρέφος Χ#Ε Γ#Π 02!! Γ#Π 17!! Γ#Π 24!!

Διαδερμικη Σύγκλειση Στεφανιαιοκολπικού Συριγγίου σε Βρέφος Διαδερμικη Σύγκλειση Υπολειμματικού Αορτοπνευμονικού Παραθύρου σε Βρέφος

ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ Νικόλαος, Nikolaos G. Eleftherakis
Καρδιολογικό Τμήμα Νοσοκομείο Παίδων ‘Αγία Σοφία’, Αθήνα