Διαδερμικές τεχνικές στη χειρουργική της σπονδυλικής στήλης  

Διαδερμικές τεχνικές στη χειρουργική της σπονδυλικής στήλης 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Θωμάς
Ορθοπαιδικός Χειρουργός,Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήμα Φυσικοθεραπείας Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος