Διαγνωστικός έλεγχος καρκινου του προστατη Screening-PSA-DRE-TRUS βιοψία Χ#Ε Κ#Σ Γ#Π 06!! Γ#Π 15!!

Διαγνωστικός έλεγχος Screening-PSA-DRE-TRUS βιοψία

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Βάιος Ουρολόγος Ιδιωτικό Ιατρείο και Ουροδυναμικό Εργαστήριο Λαμία
Ουρολόγος Ιδιωτικό Ιατρείο και Ουροδυναμικό Εργαστήριο Λαμία V