Διαγνωστικός αλγόριθμος θωρακικού άλγους Γ#Π 02!! Γ#Π 01!! Γ#Π 04!! Ν#Η

Διαγνωστικός αλγόριθμος θωρακικού άλγους

ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΟΣ Παύλος
Επεμβατικός Καρδιολόγος,Καρδιολογική Κλινική-Αιμοδυναμικό Εργαστήριο,ΓΝ «Η ΕΛΠΙΣ», Αθήνα