Διαγνωστική Προσέγγιση και Θεραπεία Επινεφριδίων Νεοπλασμάτων με Ένδειξη Χειρουργικής Εξαίρεσης  Διεπιστημονική Συζήτηση Επί Περιπτώσεων Ασθενών  ΦΑΙΟΧΡΩΜΟΚΥΤΤΩΜΑ/ΠΑΡΑΓΑΓΓΛΙΩΜΑ 

Διαγνωστική Προσέγγιση και Θεραπεία Επινεφριδίων Νεοπλασμάτων με Ένδειξη Χειρουργικής Εξαίρεσης  Διεπιστημονική Συζήτηση Επί Περιπτώσεων Ασθενών  ΦΑΙΟΧΡΩΜΟΚΥΤΤΩΜΑ/ΠΑΡΑΓΑΓΓΛΙΩΜΑ 

ΜΟΥΧΤΟΥΡΗΣ Παναγιώτη
Ενδοκρινολόγος, Ενδοκρινολογικό Τμήμα «Διονύσιος Ίκκος» , Διαβητολογικό Κέντρο, Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Σπανίων Ενδοκρινολογικών Νοσημάτων ,((Υπόφυση/Επινεφρίδια/Θυρεοειδής), Γ.Ν.. «Ο Ευαγγελισμός» ,Αθήνα