Διαγνωστική προσέγγιση και  αντιμετώπιση σε ασθενή  με θετική Μantoux ή/και  Quantiferon  στην  ΠΦΥ   

Διαγνωστική προσέγγιση και  αντιμετώπιση σε ασθενή  με θετική Μantoux ή/και  Quantiferon  στην  ΠΦΥ  

ΞΥΦΤΕΡΗ Αρετή,
Πνευμονολόγος, Διδάκτωρ Δημοκριτείου Πανεπιστημίου,Μεσσήνη, Μεσσηνίας