Διαγνωστική προσέγγιση άνοιας σε νοσήματα με σωμάτια Lewy

Διαγνωστική προσέγγιση άνοιας σε νοσήματα με σωμάτια Lewy

ΤΣΟΛΑΚΗ Μάγδα
Καθηγήτρια Νευρολογίας ΑΠΘ