Διαγνωστική και Θεραπευτική Προσέγγιση σε Ασθενή με ‘Κρυπτογενές ΑΕΕ’ Γ#Π 05!! Γ#Π 15!! Γ#Π 22!! Γ#Π 24

Διαγνωστική και Θεραπευτική Προσέγγιση σε Ασθενή με ‘Κρυπτογενές ΑΕΕ’

ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΥ Ιωάννα Επικουρική Νευρολόγος Β’ Νευρολογική Κλινική Α.Π.Θ.ΔΙΕΥΘ. Καθ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Νικόλαος Π.Γ.Ν.Θ.ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκη
ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΥ Ιωάννα Επικουρική Νευρολόγος Β’ Νευρολογική Κλινική Α.Π.Θ.ΔΙΕΥΘ. Καθ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ Νικόλαος Π.Γ.Ν.Θ.ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκη