Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση στις αφασικές διαταραχές: ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΝΣ

Διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση στις αφασικές διαταραχές: ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΝΣ

ΤΣΙΜΟΥΡΤΟΥ Βαΐα,
Διευθύντρια. ΕΣΥ ,Νευρολογική κλινική ΠΓΝ Λάρισας