Διαγνωστική και θεραπευτική επεμβατική πνευμονολογία  

Διαγνωστική και θεραπευτική επεμβατική πνευμονολογία 

ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Ηρακλής,
Επεμβατικός Πνευμονολόγος, Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής, Ιατρικό Διαβαλκανικό, Θεσσαλονίκη