Διαγνωστική Αξιολόγηση Πλευριτικής Συλλογής Γ#Π 01!! Γ#Π 15!! Γ#Π 22!!

Διαγνωστική Αξιολόγηση Πλευριτικής Συλλογής

ΣΤΕΛΛΑΣ Λεωνίδας
Διευθυντής Πνευμονολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Πατρών Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ