Διαγνωστικές καρδιολογικές δοκιμασίες στην εγκυμοσύνη.ΗΚΓ, Δοκιμασία κοπώσεως, Ακτινογραφία θώρακος, Υπερηχογράφημα, Ηolter 

Διαγνωστικές καρδιολογικές δοκιμασίες στην εγκυμοσύνη.ΗΚΓ, Δοκιμασία κοπώσεως, Ακτινογραφία θώρακος, Υπερηχογράφημα, Ηolter

ΤΣΙΤΛΑΚΙΔΗΣ Κωνσταντίνος
MD, PhD, MPH, MSc, Καρδιολόγος, Στρατιωτικός Ιατρός, Επιμελητής Γ.Ν. Αεροπορίας 251, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ