Διαγνωστικά εργαλεία στον πολυτραυματία Ν#Η Χ#Ε Γ#Π 20!! Γ#Π 15!!

Διαγνωστικά εργαλεία στον πολυτραυματία

ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ Φωτεινή
Πνευμονολόγος – Εντατικολόγος, Επιμελήτρια Β’ ΜΕΘ – ΓΝ Νίκαιας – Πειραιά