Διαβητικό πόδι –Χειρουργική προσέγγιση Γ#Π 09!! Γ#Π 15!! Χ#Ε

Διαβητικό πόδι –Χειρουργική προσέγγιση

ΠΑΠΑΔΟΥΛΑΣ Σπύρος Αγγειοχειρουργός Διευθυντής ΕΣΥ Αγγειοχειρουργικής Κλινικής ΠΓΝΠ
Αγγειοχειρουργός Διευθυντής ΕΣΥ Αγγειοχειρουργικής Κλινικής ΠΓΝΠ