Διαβητική Νεφροπάθεια Πρώιμη διάγνωση-Παρακολούθηση   Γ#Π 09!! Γ#Π 06!! Γ#Π 15!!

Διαβητική Νεφροπάθεια Πρώιμη διάγνωση-Παρακολούθηση

ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Μαρία
MD, PhD Νεφρολόγος – Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών ,Επιστημονική Διευθύντρια Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης ΙΩΝΙΟ Πειραιά