Διαβητική Νεφροπάθεια: Νεώτερες Θεραπευτικές Προσεγγίσεις  Γ#Π 09!! Γ#Π 06!! Γ#Π 26!!

Διαβητική Νεφροπάθεια: Νεώτερες Θεραπευτικές Προσεγγίσεις 

ΧΕΛΙΩΤΗ Ελένη
MD, PhD ,Διευθύντρια Νεφρολογίας ,Επιστημονικά Υπεύθυνη Ιατρείου Σπειραματονεφριτίδων Γ. Ν. Πειραιά, ΤΖΑΝΕΙΟ